หนังสือเข้าใหม่ ขาย 60% จากปก

รหัส รายชื่อหนังสือ ผู่แต่ง บาร์โค้ด ราคาปก ราคาขาย  
l6mi70 EASY ENGLISH AT WORK สุกัญญา อัศวสุนทรางกูร 9789749198445 129 77  
l6mi71 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน วัชรี อนันตทรัพย์กิจ 9789741315093 165 99  
l6mi72 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานตำแหน่งที่
เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วีรภัทร ฤทธิ์ธานนท์ 9789748410388 170 102  
l6mi73 ภาษาอังกฤษสำหรับคนหางาน รัชนันต์ จินดาพงศ์ 9789749336502 190 114  
l6mi74 เทคนิคการแปลไทยเป็นอังกฤษ :
Technique Of Translating Thai To Englsh
ธนพล จาดใจดี 9789747469165 150 90  
l6mi75 แปลอังกฤษได้เพียงข้ามคืน นิรุธ อำนวยศิลป์ 9789740923411 179 107  
l6mi76 ฟุตฟิตอังกฤษง่ายๆ เล่ม 1 มาลี อมตรานนท์ 9789742217747 90 54 ปกหลังมีรอยหักจากการเปิด
l6mi77 ฟุตฟิตอังกฤษง่ายๆ เล่ม 2 มาลี อมตรานนท์ 9789742217761 90 54  
l6mi78 คู่มือนี้จะช่วยให้คุณ พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เล่ม 1 (ชุดเล่มไม่มีcd) นภารัตน์ ชัยศิริรัตน์ (ครูรัตน์) 9789749163771 120 72  
l6mi79 คู่มือนี้จะช่วยให้คุณ พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เล่ม 2 (ชุดเล่มไม่มีcd) นภารัตน์ ชัยศิริรัตน์ (ครูรัตน์) 9789749283332 150 90  
l6mi80 คู่มือนี้จะช่วยให้คุณ พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เล่ม 3 (ชุดเล่มไม่มีcd) นภารัตน์ ชัยศิริรัตน์ (ครูรัตน์) 9789749418093 150 90  
l6mi81 อยากถามฝรั่ง เริ่มอย่างไร? เล่ม 1 (ชุดไม่มีcd) นภารัตน์ ชัยศิริรัตน์. 9789749287859 165 99  
l6mi82 อยากถามฝรั่ง เริ่มอย่างไร? เล่ม 2 (ชุดไม่มีcd) นภารัตน์ ชัยศิริรัตน์. 9789749418109 150 90  
l6mi83 พูดอังกฤษอย่างดีเลิศ เล่ม 3 (excellent english conversation iii) นำชัย สีดา. 9789749303795 99 59  
l6mi84 พูดอังกฤษอย่างดีเลิศ เล่ม 2 (excellent english conversation ii) นำชัย สีดา. 9789748843049 99 59  
l6mi85 พูดอังกฤษอย่างดีเลิศ เล่ม 1 (excellent english conversation i) นำชัย สีดา. 9789747219159 99 59  
l6mi87 เรียนภาษาอังกฤษจากเพลงฮิตฝรั่ง
(learning english through top hits)
ประเพศ ไกรจันทร์ 9789743156885 150 90